Október 1-től * AKKREDITÁLT továbbképzés jogászoknak * 8 kreditpontos online kurzus * Angol jogi szaknyelvi képzés - SZERZŐDÉSEK
tovább

Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / tarsasagi-jogi-es-csodjogi-iratok / Consent to use property as registered office
titl-cons-regi-offi

Consent to use property as registered office

Nyilatkozat székhelyhasználatról

Alulírott The undersigned
{A FÉL} ADATAIPERSONAL DATA OF {PARTY A}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {anyja neve}
Szig. sz.: {szig. sz.}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {lakcím}
Személyazonosító jele: {Szem. Jel
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Date and place of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
kijelentem, hogy az ingatlan kizárólagos tulajdonomban áll, amely a [helyrajzi szám] hrsz. alatt van nyilvántartva, természetben [Helyiség] helyiségben található, [Cím] alatt fekszik, A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a az Ingatlant használat jogcímén a mai nappal határozatlan időre használatba vegye, és szívességi használat jogcímén jogszerűen használja. továbbá az illetékes cégbíróságnak, illetve más hatóságoknak székhelyként történő nyilvántartásba vétel céljából bejelentse. hereby represent that I am eclusive owner of the real property registered at Topographical No.: [topographhical number], physically located in [CITY] at [ADDRESS], By signing this contract I expressly give my consent that take use fo the Real Property specified above for indenfinite period of time and to lawfully use it, free of any charge, and to register the address of the real property with the relevant company registration court and other authorities.
TANÚKWITNESSES
Tanú 1 [1. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Tanú 2 [2. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Witness 1 [Name of witness 1]
[Address of witness 1]
[Personal ID No.of witness 1]
Signature
Witness 2 [Name of witness 2]
[Address of witness 2]
[Personal ID No. of witness 2]
Signature