Október 1-től * AKKREDITÁLT továbbképzés jogászoknak * 8 kreditpontos online kurzus * Angol jogi szaknyelvi képzés - SZERZŐDÉSEK
tovább

Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / tarsasagi-jogi-es-csodjogi-iratok / Change of ownership
titl-noti-chan

Notice of change of ownership

Tulajdonosváltásról szóló nyilatkozat

TULAJDONOSVÁLTÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATNOTICE OF CHANGE OF OWNERSHIP
Alulírott, A. B., a Z Kft ügyvezető ezúton nyilatkozom, Hogy nem állok a Gt. 23. § -ban foglalt eltiltás hatálya alatt Személyemmel szemben nem állnak fenn az alábbi kizárási okok Alulírott, A. B., ezúton bejelentem, … hogy megszereztem Z. Kft. [üzletrész értéke]Ft-os üzletrészét [időpont] napján kötött adás-vételi szerződéssel ezzel a Társaság ……….%-os arányú tulajdonosává váltam… és a Társaságban minősített többséget biztosító befolyással rendelkezem Kijelentem, hogy a Társasági szerződést megismertem… …és rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem Alulírott [ügyvezető neve] ügyvezető aláírásommal elismerem hogy e levelet a mai napon átvettem. Undersigned, the executive director of Z Kft, hereby declare not to be subject to disqualification as specified in [LEGAL REFERENCE] and not to be subject to any reasons for exclusion I, A. B, hereby declare that I have acquired the [value of business interest] quota of Z Kft by purchase, the contract of which was dated on [date] and, thus, I have become the [OWNERSHIP INTEREST] owner of the Company with controlling majority in the Company I declare to be aware of the provisions of the [LEGAL REFERENCE] relating to the subject and agree to be bound by its provisions. The undersigned executive director hereby declare to have received this letter on this day ,